VertrouwensContactPersoon (VCP)

Sociale veiligheid op een vereniging is vanzelfsprekend en iedereen die zich betrokken voelt bij Eresloch draagt daar natuurlijk aan bij.

Maar we weten inmiddels allemaal uit de media dat het ook kan schuren, en dat er soms wellicht situaties kunnen voorkomen die 'onveilig' voelen. We hopen dat het nooit zover komt bij Eresloch. Maar mocht je iets willen bespreken, je onveilig voelen, geconfronteerd worden met pestgedrag, uitsluiting of ander ongewenst gedrag, dan kun je daar in alle rust en veiligheid over sparren met onze VertrouwensContactPersoon (VCP).

Onze VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. De VCP luistert en denkt met je mee hoe de ongewenste situatie zou kunnen worden aangepakt en opgelost. De VCP is bereikbaar voor iedereen die bij Eresloch betrokken is. Onze VCP is een professioneel gecertificeerde vertrouwenspersoon volgens de normen van de LVV (Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen) met veel ervaring in het vakgebied. Het is een vrijwillige rol.

Wellicht kennen jullie haar? Je kunt haar altijd bellen of mailen.

Regina Nieboer

06 23707026

vertrouwenspersoon@reginanieboer.nl