Reglementen

Deze regels hebben tot doel de leden maximaal van hun spel en de parkaccommodatie te laten genieten, zonder overlast voor een ander te bezorgen.

Openingstijden en baanbezetting
 • Dagelijks kunnen leden tot 23.00 uur tennissen.
 • Er worden veel activiteiten georganiseerd waarvoor banen zijn gereserveerd. Vaste activiteiten op weekbasis staan vermeld in de KNLTB.club app. Bijzondere activiteiten worden gepubliceerd op de website, de KNLTB.club app en in de nieuwsbrief. Afhankelijk van de verwachte opkomst worden daarvoor banen gereserveerd. Er wordt getracht om altijd een of meerdere banen beschikbaar te houden voor vrij tennis cq padel.
Boekingsinstellingen

Om alle leden aan bod te laten komen en iedereen zo fijn mogelijk te laten sporten en in verband met de enorme drukte op de piekuren, met name bij padel, is gekozen voor de volgende boekingsinstellingen in de KNLTB.club app of het digitale afhangbord in het clubhuis:

 • De piekuren gelden van maandag t/m donderdag vanaf 19u, en in het weekend tot 14u.
 • Aantal dagen dat vooraf gereserveerd kan worden = 5 dagen.
 • Speelduur per boeking = 60 minuten.
 • Het maximum aantal boekingen per dag = 2x voor tennis, 1x voor padel in de piekuren.
 • Aantal uren tussen twee boekingen = 4 uur
 • Het maximum aantal boekingen in de piekuren van ma t/m do / in het weekend = 2x voor padel.
 • Er is één introducé per lid toegestaan, alleen in de daluren.
 • Een Padelbanen huren (door nietleden) kan, via de website, in de daluren.
 • De baan hoeft niet bevestigd te worden op het digitale afhangbord.
 • Indien een lid niet aanwezig is op de aanvangstijd van de reservering komt deze te vervallen.
 • Het is niet toegestaan (en in de app ook niet mogelijk) om op twee banen en twee uur achter elkaar af te hangen. Dat mag dus ook niet met andere namen.
Baanverlichting
 • De baanverlichting wordt handmatig in- en uitgeschakeld. Hiervoor staan drie schakelkasten op het complex. Voor tennis tussen baan 6 - 7 en nabij paviljoen - baan CC, voor padel op de hoek van padelbaan 1.
 • Om 23.00 uur wordt men geacht de verlichting uit te schakelen. 
 • Indien men eerder van de baan komt en het is duidelijk dat er niemand meer wordt verwacht, wordt men geacht de baanverlichting uit te schakelen. Laat de verlichting niet onnodig branden!
 • Als er meerdere banen vrij zijn, dan maakt men gebruik van een baan waarvan de verlichting al brand. Als er na u niemand op de baan aanwezig is dan schakelt men de verlichting van de betreffende baan uit.
Parkregelement
 • Uitsluitend leden van Eresloch mogen de tennisbanen reserveren c.q. betreden. Niet-leden c.q. introducés kunnen buiten de piekuren voor 5,- tennissen en/of padellen. De betaling geschiedt via de KNLTB.club app. of middels een 'Tikkie' die degene die de introducé meeneemt krijgt.
 • Leden dienen de aanwijzingen van of namens de bestuursleden, ten behoeve van de goede orde, de onderlinge verstandhouding, etc. op te volgen. Tevens dienen de aanwijzingen van de groundsmen, die met het onderhoud van de banen zijn belast, te worden opgevolgd.
 • Tennisspelende ouders dienen er voor te zorgen dat hun kinderen geen overlast bezorgen aan andere spelers.
 • Op de banen mag slechts met tennisschoenen worden gespeeld.
 • Na het spelen dient de tennisbaan te worden geveegd, behalve als de banen nat zijn. Dat kan worden gecheckt door een vlakke hand kort tegen het smashcourt te houden: Blijft er nauwelijks gravel aan je hand zitten, dan moet je vegen.
 • Honden mogen slechts aangelijnd meegenomen worden op het park.
 • Ons clubhuis moet worden schoon gehouden. Competitieteams die gebruik maken van de keukenfaciliteiten moeten deze ook schoon achter laten.
 • Het gebruik van etenswaren op de baan is niet toegestaan.
 • Kauwgom dient in een afvalbak te worden gegooid, niet op de baan. Dit is zeer moeilijk te verwijderen en veroorzaakt veel hogere onderhoudskosten.
 • Eresloch heeft een rookvrij park.
 • Leden die getuige zijn van vernieling dienen dit te melden bij Anton van den Burg 06-52668703.

Voor problemen, opmerkingen of aanbevelingen over de boekingsinstellingen: [email protected]

Voor problemen, opmerkingen of aanbevelingen over het park: Anton van den Burg 06-52668703 of [email protected]

Fair play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport.

Op en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB is daarom in 2014 gestart met het project integriteit. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld. 

Deze gedragscodes zijn ook voor TV Eresloch relevant.

Voor meer informatie, kijk op:

https://www.knltb.nl/fairplay#