Bardiensten door leden

Kantine

Het clubhuis van Eresloch wordt volledig gerund door vrijwilligers. Er wordt gestreefd om het clubhuis te openen gedurende onderstaande tijdstippen:

 • Tijdens toernooien, competities en/of andere activiteiten
 • Overdag
  • zondag: 9.00 - 13.00 uur (van april t/m juli)
  • maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 - 11.00 uur (van april t/m oktober)
  • maandag, woensdag en vrijdag: 11.00 - 12.00 uur (van november t/m maart)
 • 's Avonds
  • Maandag t/m donderdag: 19.30 - 23.30 uur (van april t/m oktober)
  • Maandag t/m donderdag: 20.oo - 23.00 uur (van november t/m maart)

Wij streven naar veiligheid op ons park. Wil je bij je avond-bardienst niet alleen afsluiten? Vraag aan de laatste gast/ gasten om op je te wachten.

Wie moeten bardienst draaien?

 • alle seniorleden -> 8 uur
 • thuiswonende studenten met studentenpas vanaf het jaar dat ze 19 jaar worden -> 8 uur
 • uitwonende studenten met studentenpas vanaf het jaar dat ze 19 jaar worden -> 4 uur
 • nieuwe seniorleden: aantal uur naar rato van de datum inschrijving

Vrijstelling van bardienst

 • jeugdleden t/m het jaar dat zij 18 worden (het jaar dat het jeugdlid 19 wordt, dient bardienst gedraaid te worden)
 • seniorleden: in het jaar dat zij 76 jaar worden

Soorten bardiensten

Diensten zijn in de ochtend/ middag/ avond van 1, 2, 3 of 4 uren achter elkaar (uitzonderingen enkel in overleg met de bardienstplanner).

Op drukke momenten worden twee of meer personen ingepland. Bij één bardienst-draaier is de keuken niet geopend voor hapjes en eten. Bij meer dan één bardienst-draaier, worden hapjes en eten wel door hen verzorgd. Aparte keukendiensten worden alleen ingepland op hele drukke momenten en zijn in principe alleen door jeugdleden in te vullen.

Mocht je liever groendienst draaien, in plaats van bardienst, dan is dit ook mogelijk. Dit houdt in dat je meehelpt met het op orde houden van het tennispark. Informatie hierover kun je krijgen via Anton v.d. Burg ([email protected]). Het aantal uren is gelijk aan het aantal te draaien bardienst-uren.

Ondersteuning bij bardiensten

Achter de bar ligt een handleiding (map) met uitleg over alle barwerkzaamheden en de apparatuur. Ook is er met enige regelmaat een avond(uurtje) uitleg door iemand van de barcommissie. Dit zal worden aangekondigd via de nieuwsbrief.

Voor nieuwe leden, leden die voor de eerste keer bardienst draaien en juniorleden die 19 zijn geworden, bestaat de mogelijkheid om één uur van de te draaien bardiensturen, mee te draaien met een ander lid. Aanmelden hiervoor verloopt via [email protected].

Mocht je tijdens je bardienst vragen hebben, vraag het aan de gasten/ Eresloch-leden. Voor urgente problemen of storingen, bel je met Ruud Thijssen. Hij is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de horeca (06-28689692).

Inplannen van bardiensten: 9 december (14.00 uur) t/m 30 december (14.00 uur)

Om alles probleemloos te laten verlopen hierbij enkele vuistregels:

 • Noteer jouw ingeplande bardiensten in je agenda.
 • Kun je je diensten toch niet verrichten? Regel zelf een vervanger. Wijzigingen altijd mailen naar [email protected]. Dit mede in verband met toegangscodes.

Procedure aanvragen bardiensten

 • Ga naar knltb.club app
 • Ga naar 'Club' (onderin)
 • Ga naar 'diensten' boven in balk
 • Je ziet nu alle diensten
 • Klik op beschikbaar en nogmaals op beschikbaar
 • Klik op inschrijven en dan op OK.

Je krijgt één week en nogmaals één dag voorafgaand aan jouw bardienst een herinneringsmail. Hierin staat ook de code van het sleutelkastje en het alarm.

Extra bardiensten

Het is mogelijk om extra bardiensten te draaien tegen een vaste vergoeding van € 10,- per uur. De vergoeding wordt aan het eind van het jaar uitbetaald. Deze extra diensten kunnen pas aangevraagd worden na 1 maart. Als je de baruren afgekocht hebt, en je draait toch bardienst, dan worden de eerste 8 uren vergoed met € 10,00 (gelijk aan de afkoop). Draai je meer uren dan is de vergoeding ook € 10,00.

Wie mogen er extra bardiensten draaien?

 • Leden die hun 8 uur al gedraaid hebben (vergoeding zie hierboven)
 • Jeugdleden vanaf 15 jaar mogen keukendienst draaien (in overleg met bardienstenplanner). De vergoeding is € 5,50 per uur
 • Jeugdleden van 16 en 17 jaar mogen overdag bardienst draaien (in overleg met bardienstenplanner). De vergoeding is € 6,50 per uur

Je kunt op twee manieren een extra dienst inplannen: Na 1 maart!

 1. Via de speciale bar whats-app groep. Je kunt hierin toegevoegd worden. Hier komen alle acute vrije diensten in te staan, maar je kunt ook evt. een ruil aanvragen. Opgeven bij [email protected] (bardienstenplanner)
 2. Zelf inplannen via de KNLTB.club app

Afkoop

Het is mogelijk om geen of minder bardienst te draaien. Per afgekocht uur betaal je € 10,00. Verrekening hiervan volgt automatisch na sluiting van de inschrijving van bardiensten. Zijn er geen of minder diensten ingevuld na de sluitingstermijn, dan volgt automatisch afkoop over deze uren. Voorbeeld: je moet 8 uur bardienst draaien en plant bardiensten in voor maar 5 uur. Voor de niet ingevulde 3 uur volgt afkoop van 3 x € 10,00 = € 30,00.

Geen bardiensten opgeven voor sluiting van de inschrijvingstermijn is afkoop! Sluitingstermijn inschrijving: 30 december.

Vervallen van bardiensten

Het kan zijn dat jouw bardienst komt te vervallen, doordat bijvoorbeeld een toernooi niet doorgaat, of door een gewijzigde planning van de KNLTB. Dit hoor je uiterlijk 10 dagen van te voren. Je moet deze diensten op een ander moment inhalen. Komen je bardiensten minder dan 10 dagen voor uitvoering te vervallen op aangeven van de bardienstcoördinator, dan hoef je deze uren niet in te halen. Vervallen van diensten verloopt altijd via de bardienstplanner of het bestuur.

Bardiensten tijdens de competitie

Als er maar één team thuis speelt, worden er geen bardiensten ingepland. Het team is zelf verantwoordelijk voor de bardienst en het opruimen na afloop. De aanvoerder krijgt tijdig de toegangscode gemaild van de bardienstenplanner

 • Wanneer het druk is, verwachten wij dat de captains de bardienst-draaier ondersteunen waar nodig
 • Competitie-teams moet zelf hun eigen lunch-/ dinerspullen opruimen en afwassen (niet in de vaatwasser). Houd de keuken ook tijdens de competitie opgeruimd en schoon.  

Procedure sleutelkastje en alarm

De code van het sleutelkastje en van het alarm zijn hetzelfde.

Sleutelkastje:

 • wijzer naar links
 • toets de code in
 • wijzer naar rechts draaien, kastje opent zich
 • sleutel pakken en kastje sluiten

Alarm: zit meteen rechts naast de deur binnen.

 • Toetst code in
 • Druk op A (rechtsboven)

Bij afsluiten geldt dezelfde procedure weer voor het alarm en het sleutelkastje.  

Contact