Lidmaatschap tarieven

Overzicht lidmaatschapskosten 2024

(periode 1-1-2024 t/m 31-12-2024)

Senioren incl. 8 uur bardienst € 100,00
Senioren met afkoop bardienst € 180,00
Junioren (het kalenderjaar dat men 9 jaar wordt), geen bardienst € 70,00
Pupillen (maximale leeftijd 8 jaar), geen bardienst € 40,00
Studenten 18 - 25 jaar uitwonend incl. 4 uur bardienst (of afkoop € 40,00) € 50,00
Slapend lid € 15,00
Gezinslidmaatschap min. 2 volwassenen en 2 jeugdleden tot 18 jaar € 300,00
Toeslag indien geen automatisch incasso € 5,00 per gezin per jaar
Inschrijfgeld voor nieuwe leden € 11,00
Te laat afmelden € 15,00
Introducé per dag € 5,00
Uurtarief trainingen junioren en senioren Zie www.heart4tennis.nl

 

 • Het lidmaatschap start per 1 januari (100% contributie) of 1 juli (50% van de normale contributie). Nieuwe Leden die voor 1 juli lid zijn draaien in dat jaar 8 uur bardienst (of kopen het af), leden die later in het seizoen lid worden, draaien naar rato bardienst.
 • In 2006 geboren en degene die in 2024 76 jaar worden hoeven geen bardienst te draaien.
 • Diegenen die in het jaar 2006 zijn geboren, worden in 2024 seniorlid. Zij hoeven echter nog geen bardienst te draaien. In het jaar dat men 19 jaar wordt dient er voldaan te worden aan de bardienstregeling.
 • Diegenen die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, gelieve zelf ervoor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen voor 1 april worden overgemaakt naar IBAN rekening nummer NL15 RABO 0113 5978 43 t.n.v. penningmeester Eresloch. Indien dit niet voor 1 april is gedaan, wordt € 5,00 toeslag voor het niet geven van automatische incasso in rekening gebracht.
 • Studentenlidmaatschap is van toepassing indien leden van TV Eresloch Eersel verlaten in verband met hun studie en toch bij Eresloch willen blijven tennissen. Men kan dan een studentenlidmaatschap aanvragen onder de volgende voorwaarden: Je bent tussen de 18 en 25 jaar en uitwonend. En je draait tenminste een bardienst van 4 uur of betaalt € 40,00 voor de afkoop bardienst.

Voor jeugdleden (je bent jeugdlid tot het jaar waarin je 18 wordt), gelden de volgende afspraken:

 • Normale kosten voor lidmaatschap zijn:
  • Pupillen (jeugdleden t/m 8 jaar):  € 40,00
  • Junioren (jeugdleden t/m 17 jaar: € 70,00 per jaar.
 • Trainingskosten worden voor alle jeugdleden apart in rekening gebracht en geïncasseerd (in termijnen) door Heart4Tennis. Voor trainingen dient men zich apart op te geven via de website van Heart 4 Tennis: www.heart4tennis.nl
 • Voor nieuwe jeugdleden die ook gaan trainen geldt het eerste jaar een afwijkende afspraak: contributie is het 1e jaar beperkt tot het pasje en bedraagt € 15,00, deze worden gefactureerd door de vereniging, voor het overige geen lidmaatschapskosten; Na het 1e jaar wordt het normale jeugd tarief in rekening gebracht.
  Let op: jeugdleden kunnen maar eenmalig gebruik maken van deze regeling.
 • Kosten voor deelname aan activiteiten (mits dat daarvoor bijdrage moet worden betaald), zoals competitie, e.d., worden wel in rekening gebracht door de vereniging, hierbij geldt de regel, “gebruiker betaald”.
 • Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tm 31 december.
 • Deze regeling is per 1 januari 2023 ingegaan.
 • Jeugdleden draaien nog geen bardienst, ook de ouders van de jeugdleden niet.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap voor een komend verenigingsjaar dient schriftelijk voor 1 januari te geschieden. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men geacht – volgens het bepaalde in het huishoudelijk reglement – het volgende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties. Het bestuur kan hieraan, in uitzonderingsgevallen, dispensatie verlenen. In dat geval zal alleen een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bardienst seniorleden

Indien u ervoor kiest om geen bardienst te draaien of indien u zich niet heeft aangemeld voor de bardienst, wordt afkoop van de bardienst (€ 80,00) verrekend met de contributie.
Indien u zich wel heeft aangemeld voor de bardienst, maar aan het einde van het seizoen blijkt dat u minder dan 8 uur bardienst heeft gedraaid, dan dient € 10,00 per uur betaald te worden voor de niet verrichte uren. Indien u meer dan 8 uur draait, wordt € 10,00 per uur uitbetaald voor de extra verrichtte bardiensten.

Competitiebijdrage

De competitiebijdrage bestaat uit de KNLTB kosten (inschrijven van team), ballenkosten en consumpties. De competitiebijdrage is per team omdat:

 • Teams verschillende grootte hebben
 • Sommige teams met veel invallers spelen

De competitiebijdrage wordt eenmalig ingehouden bij de aanvoerder. De aanvoerder verrekent de kosten met zijn of haar teamgenoten.

De volgende bedragen zijn vastgesteld voor 2024 voor zowel tennis als padel en per team:

 • € 100,00 voor 5 competitiedagen
 • € 130,00 voor 7 competitiedagen