Toestemming gebruik persoonsgegevens

T.V. Eresloch probeert naar eer en geweten te handelen conform wet- en regelgeving. Indien u constateert dat dit niet het geval is, dan graag dit formulier invullen en versturen. Er zal dan z.s.m. contact met u worden opgenomen. We proberen de vragen z.s.m. te beantwoorden!

In geval van haast kunt u rechtstreeks contact opnemen met Thom Schiltmans: 06-11 03 90 94

Zoals veel verenigingen en organisaties moet ook T.V. Eresloch zich aan wettelijke normen en regels houden. Een van deze wetten is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor een duidelijke uitleg over AVG, zie dit filmpje op youtube.

Voor het registreren en bewaren van uw persoonsgegevens hebben we de medewerking nodig van de invididuele leden. Beantwoord daarom de vragen en vink de juiste opties aan. De ingevulde formulieren worden bewaard voor de wetgever, mochten we dan vragen krijgen of moeten aantonen, dat we gegevens met toestemming van de leden hebben geregistreerd en bewaard, kunnen we dat middels dit formulier doen.

Na het volledig invullen en versturen van het formulier ontvangt u zelf op het opgegeven mailadres een kopie van het formulier.