Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De IVA is een wettelijk verplichte cursus voor barvrijwilligers. Deze training leert barvrijwilligers verantwoordelijkheid te nemen binnen hun vereniging of vrijwilligersorganisatie met betrekking tot het schenken van alcohol. Eresloch verzoekt dan ook aan zijn bar-vrijwilligers om hiervoor de (online) cursus te volgen. Het is sowieso heel leerzaam om die cursus eens te doen.

Hoe werkt de online IVA? 

Vrijwilligers of medewerkers die onregelmatig achter de bar werken, kiezen vaker voor de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de sport (ook wel IVA, van Instructie Verantwoord Alcohol schenken, genoemd). 

Het volgen van deze e-learning is gratis en levert een certificaat op waarmee je voldoet aan de wettelijke verplichting. Het IVA-certificaat heeft geen geldigheidsdatum. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de drank- en horecawet.  

Klik hier voor de online IVA.