Zondag mixteam wintercompetitie

 

REGLEMENT ZONDAG MIXTEAM WINTERCOMPETITIE

 1. Aan de zondag mix team competitie nemen alleen senioren (18 jaar of ouder) deel.
 2. Er wordt gespeeld met 10 teams, A t/m J. Ieder team speelt 4 keer.
 3. De wedstrijddagen zijn: 4 nov, 25 nov, 27 jan en 10 feb van 14-16u. Alle banen zijn dan bezet en het clubhuis gaat open van 16-18u.
 4. 2 Dec en 24 feb zijn inhaaldagen. Per speeldag speelt elk team: één herendubbel, één damesdubbel en 2 mixen.
 5. De wedstrijden duren 1 uur inclusief de inspeeltijd. Men houdt zelf de tijd in de gaten.
 6. De wedstrijden worden direct na elkaar gespeeld.
 7. Als iemand niet kan, regelt hij zelf een vervanger, bij voorkeur met ongeveer dezelfde speelsterkte. Bij blessure tijdens de wedstrijd mag een vervanger invallen.
 8. Puntentelling:
 • Iedere gewonnen set: 2 punten.
 • Bij de stand 6-6: ieder 1 punt.
 • Niet uitgespeelde set, geen 3 games gevorderd: ieder 1 punt.
 • 3 games of meer gevorderd, 2 games verschil: winnaar 2 punten.
 • 3 games of meer gevorderd, 1 game verschil: ieder 1 punt. Het maximaal te behalen aantal punten per wedstrijd bedraagt 4.
 1. Na de wedstrijden de punten per team doorgeven aan: activiteiten@eresloch.nl.
 2. De totaalstand wordt op de Eresloch website bekend gemaakt.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider
 4. De kosten bedragen €40,- per team (voor de hapjes). Gelieve in één keer over te maken op rekeningnummer Iban: NL 15 RABO 0113597843 tnv TV Eresloch, onder vermelding van jullie teamletter en “Zondag Mix” vóór (1 november as).