Vacatures

Wil je als lid ook wel eens wat organiseren en zie je je wel wat doen in één van het orderstaande, meldt je dan aan bij: voorzitter@eresloch.nl

 

Bestuurslid Activiteiten

Voor volgend jaar, vanaf februari 2021, zijn wij op zoek naar een bestuurslid: Activiteiten. Hij of zij stuurt de verschillende toernooicommissies en andere activiteiten aan vanuit het bestuur. Het bestuur overlegt 1x per maand in een bestuursvergadering en legt 1x per jaar verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering.

 

Organisatie Open Kempen Toernooi  (OKT)

Het OKT, meestal in de laatste week van augustus, wordt georganiseerd door een gezellig team van zes tot tien leden. In de aanloop van het toernooi wordt er promotie gemaakt binnen en buiten de club, wordt er gezorgd voor sponsoren, decoratie en planning. Tijdens het toernooi beheer je de toernooitafel om te zorgen dat de wedstrijden op het juiste moment de baan op gaan en loop je rond om alles in goede banen te leiden.

 

Organisatie of initiatief voor een intern toernooi(tje) voor tennis en/of padel

Heb je een leuk idee of wil je een keer bijspringen bij één van de kleinere activiteiten binnen de club, meldt je dan aan. We kunnen alle hulp gebruiken!

 

Extra bardiensten draaier tegen kleine vergoeding

Leden die (af en toe) bereid zijn niet ingevulde bardiensten uit te voeren kunnen zich melden bij Ingrid de Haan (06-15091736). Zij worden dan toegevoegd in de bar-app whatsapp-groep. Aan het eind van het jaar worden de vergoedingen voor deze extra diensten uitbetaald. (4,50 €)

In deze groep graag alleen reageren als je een dienst wilt invallen. Ingrid plant u in en u krijgt automatisch een mail met code ed.

 

Competitieleider: Tijdens de competitie ben je het aanspreekpunt voor de thuis spelende teams. Je ziet toe op de baanindeling en het gebruik van consumpties door de teams. Tijdsbesteding: 7 dagen per jaar.