Parkreglement

Alle hierna volgende regels hebben tot doel de leden maximaal van hun spel en de parkaccommodatie te laten genieten, zonder overlast voor een ander te bezorgen.

 • Uitsluitend leden van Eresloch mogen de tennisbanen reserveren c.q. betreden. Voor niet-leden c.q. introducés zijn dagkaarten verplicht. Deze zijn aan de bar te koop.
 • Leden dienen de aanwijzingen van of namens de bestuursleden, ten behoeve van de goede orde, de onderlinge verstandhouding, etc. op te volgen. Tevens dienen de aanwijzingen van de groundsmen, die met het onderhoud van de banen zijn belast, te worden opgevolgd.
 • Tennisspelende ouders dienen er voor te zorgen dat hun kinderen geen overlast bezorgen aan andere spelers.
 • Op de banen mag slechts met tennisschoenen worden gespeeld.
 • Voor het einde van de speeltijd dient de baan te worden geveegd, behoudens de situatie dat de tennisbanen nat zijn.
 • Leden die getuige zijn van vernieling dienen dit te melden bij de dienstdoende leden achter de bar. Deze lichten het bestuur in.
 • Banen kunnen voor 1 uur gereserveerd worden door gebruik te maken van het afhangbord, indien ze niet gereserveerd zijn voor geplande activiteiten en er niet gespeeld wordt door 2 of meer spelers die dit aangegeven hebben door middel van hun ledenpas op het afhangbord.
 • Het reserveren van een baan blijft slechts geldig indien het lid aanwezig blijft op het tennispark. Het is niet toegestaan om op twee banen af te hangen.
 • Juniorleden t/m 15 jaar mogen afhangen tot 18.30 uur en dus blijven spelen tot maximaal 19.30 uur. Na 19.30 hebben de andere leden van 16 jaar en ouder dus voorrang op de banen en kunnen zij desgewenst de junioren t/m 15 van de baan verwijderen. Op woensdagmiddag hebben jeugdleden t/m 15 echter voorrang op seniorleden.
 • Het baanschema hangt bij het paviljoen en in het winterseizoen in de tennishal (bij de deur naar ons park). Deze kan door verschillende activiteiten wijzigen. Specifieke dagprogramma’s conform de activiteitenkalender hebben voorrang op het algemene schema.
 • Honden mogen slechts aangelijnd meegenomen worden op het park.
 • Als er meerdere banen vrij zijn, dan moet u gebruik maken van een baan waarvan de verlichting al brand. Als er na u niemand op de baan aanwezig is dan moet u de verlichting van uw baan uitschakelen.
 • Onze kantine moet worden schoon gehouden. Competitieteams die gebruik maken van de keukenfaciliteiten moeten deze ook schoon achter laten.