Parkreglement

Alle hierna volgende regels hebben tot doel de leden maximaal van hun spel en de parkaccommodatie te laten genieten, zonder overlast voor een ander te bezorgen.

 • Uitsluitend leden van Eresloch mogen de tennisbanen reserveren c.q. betreden. Niet-leden c.q. introducés kunnen buiten de piekuren voor 5,- tennissen en/of padellen. De betaling geschiedt door met de app: Payconiq de QR-code te scannen die hangt bij de padelbanen en buiten op het clubhuis.
 • Leden dienen de aanwijzingen van of namens de bestuursleden, ten behoeve van de goede orde, de onderlinge verstandhouding, etc. op te volgen. Tevens dienen de aanwijzingen van de groundsmen, die met het onderhoud van de banen zijn belast, te worden opgevolgd.
 • Tennisspelende ouders dienen er voor te zorgen dat hun kinderen geen overlast bezorgen aan andere spelers.
 • Op de banen mag slechts met tennisschoenen worden gespeeld.
 • Voor het einde van de speeltijd dient de baan te worden geveegd, behoudens de situatie dat de tennisbanen nat zijn.
 • Leden die getuige zijn van vernieling dienen dit te melden bij de dienstdoende leden achter de bar. Deze lichten het bestuur in.
 • Banen kunnen voor 1 uur gereserveerd worden, door gebruik te maken van het digitale afhangbord of de KNLTB.club app, indien ze niet gereserveerd zijn voor geplande activiteiten. De baan hoeft niet bevestigd te worden op het digitale afhangbord (in tegenstelling tot het bericht dat je krijgt als je via de app afhangt.)
 • De reservering is alleen geldig indien het lid aanwezig is op het tennispark. Als men niet aanwezig is op de aanvangstijd van de reservering komt deze te vervallen.
 • Het is niet toegestaan om op twee banen en twee uur achter elkaar af te hangen.
 • Juniorleden t/m 15 jaar mogen afhangen tot 18.30 uur en dus blijven spelen tot maximaal 19.30 uur. Na 19.30 hebben de andere leden van 16 jaar en ouder dus voorrang op de banen en kunnen zij desgewenst de junioren t/m 15 van de baan verwijderen. Op woensdagmiddag hebben jeugdleden t/m 15 echter voorrang op seniorleden.
 • Specifieke dagprogramma’s conform de activiteitenkalender hebben voorrang op het algemene schema en worden door de beheerders geblokkeerd in het afhangbord.
 • Honden mogen slechts aangelijnd meegenomen worden op het park.
 • Als er meerdere banen vrij zijn, dan maakt men gebruik van een baan waarvan de verlichting al brand. Als er na u niemand op de baan aanwezig is dan schakelt men de verlichting van de betreffende baan uit.
 • Onze kantine moet worden schoon gehouden. Competitieteams die gebruik maken van de keukenfaciliteiten moeten deze ook schoon achter laten.