Begeleiding van het team

Alle ouders van een team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vervoer en de begeleiding en zijn bij tourbeurt dus begeleider.

  • We proberen altijd een vaste begeleider per team te vinden die de pasjes en de papieren verzorgd en een rijschema maakt. Uitgangspunt: 2 ouders begeleiden per wedstrijd de groep.
  • Als de pasjes ingeleverd worden voor de competitie is het slim om hier een kopietje van te maken, zodat je toch een baan af kunt hangen!
  • Een begeleider begeleid het team en u kunt vast zelf wel invullen wat dat betekent: Maak van het team een hecht team. Elke keer weer zal daaraan gewerkt moeten worden. Schaaf wat scherpe kantjes soms weg; bij sommige jeugdleden kan dat wel eens nodig zijn. De KNVB heeft speciaal voor jeugdteambegeleiding een boekje gemaakt. Hier staan heel nuttige tips in.
  • Een begeleider is geen coach (die zijn er alleen op zondag; daar wordt prestatiegericht getennist).
  • Vloeken op de baan mag absoluut niet! Ouders zouden moeten ingrijpen en hun kind moeten waarschuwen of zelfs als het de spuigaten uitloopt, van de baan halen! De partij mag dan niet meer verder gespeeld worden.
  • Kleding: Tenniskleding is verplicht. Dus geen voetbalshirt op ’t tennisveld. Zorg voor goede graveltennisschoenen; anders mag uw kind de baan niet op.
  • Afsluiting competitie: Aan het einde van de competitie organiseren we een gezellige barbecue of zo voor alle deelnemers en begeleiders van de jeugdcompetitie
  • Racket Mare: Na afloop van de competitie dag is het leuk om een reactie in te leveren van het team voor ons clubblad. Een idee is, om een vel papier klaar te leggen en gedurende de dag ieder een paar regels te laten schrijven, of bij toerbeurt kan natuurlijk ook.