Nuttige tips voor competitie

 • Competitie spelen is tenniswedstrijden spelen in de regio, gedurende 7 weken, met als doel wedstrijdjes leren spelen in teamverband. Al spelenderwijs de gebruiken en gewoontes leren kennen die bij het tenniswereldje horen, zoals sportief gedrag: dit verwachten we van alle spelers en ouders. Ouders mogen zich niet bemoeien met het spel; vaak is dat heel moeilijk.
 • Kinderen regelen zelf de telling, ouders mogen zich in principe daar niet mee bemoeien.
 • Moedig uw kind altijd aan, blijf positief. Hij/zij doet altijd zijn best, al lukt het niet altijd.
 • Winnen is leuk, maar daar gaat het eigenlijk niet om! Leren verliezen is erg moeilijk.
 • Zijn er onenigheden, dan is altijd de wedstrijdleider aanwezig of telefonisch bereikbaar die a.d.h.v. het competitiereglement zal beslissen wat te doen. Sla je per ongeluk een bal over het hek dan moet die gezocht worden door b.v. je eigen teamgenoten die dan niet spelen.
 • Op woensdag: Serveren van achter de lijn! Mag wel onderhands. Beheersing van de telling is noodzakelijk.
 • Competitie spelen doe je in een team, je speelt ook voor je team en je blijft die middag of ochtend in principe ook bij elkaar als een team en wacht tot iedereen klaar is met de wedstrijd.
 • Veel supporters zijn welkom. U mag uiteraard komen kijken ook al hebt u geen rijbeurt. Uw kind geniet ervan.
 • Indien iemand uitvalt, en niet kan spelen, moet dit tijdig aan de competitieleider bekend gemaakt worden; het team dient zelf voor een vervanger te zorgen, hierbij kan wel de competitieleider en/of trainers worden geraadpleegd.
 • Ballen: wordt voor gezorgd. Het verschuldigde bedrag voor de ballen is via de penningmeester vooraf al verrekend met de te betalen competitiebijdrage. De contactpersoon van het team krijgt voor aanvang van de competitie alle ballen voor de thuiswedstrijden en de benodigde papieren met uitleg (6 ballen per thuiswedstrijd). Na afloop van een thuiswedstrijd mogen de ballen verdeeld worden. Maar….

  Advies: De nieuwe doos ballen pas openen, waar de tegenstander bij staat (om problemen te voorkomen). Maak ’t doosje bij de inkeping open en probeer het doosje in goede staat te houden, zodat de ballen weer terug in de dozen bewaard kunnen worden. Houdt ballen dicht bij u in eigen beheer!