Accommodatie

Speelschema:

Dagelijks kunnen alle leden tot 23.00 uur tennissen. Vanaf 19.30 uur hebben seniorleden voorrang op juniorleden tot 16 jaar. Anderzijds hebben jeugdleden op woensdagmiddagen voorrang op seniorleden. Uiteraard worden er vele activiteiten georganiseerd waarvoor de banen zijn gereserveerd. Vast ingeplande activiteiten op weekbasis staan vermeld op het baanschema (zie bijlage 2 en Racket Mare). Bijzondere activiteiten worden gepubliceerd in de Racket Mare alsook op het informatiebord naast het afhangbord. Ook hiervoor worden banen gereserveerd. Het aantal is afhankelijk van de verwachte opkomst en wordt tussen organisatie en de accommodatiecommissie vastgesteld. Ondanks alle geplande activiteiten wordt getracht om altijd een of meerdere banen beschikbaar te houden voor recreanten / vrij tennis.

Gedragregels:

  • Alle spelers worden geacht om de reglementen van het park na te leven (zie bijlage Parkreglement).
  • Het gebruik van etenswaren op de baan is niet toegestaan.
  • Een gebruikte kauwgom dient u in een afvalbak te gooien en niet op de baan. Dit is zeer moeilijk te verwijderen en veroorzaakt veel hogere onderhoudskosten.

Baanverlichting:

De baanverlichting wordt handmatig in- en uitgeschakeld. Hiervoor staan twee schakelkasten op het complex (tussen baan 6 - 7 en nabij paviljoen - baan 2). Om 23.00 uur wordt men geacht de verlichting uit te schakelen. Indien men eerder van de baan komt en het is duidelijk dat er niemand meer wordt verwacht, wordt men geacht de baanverlichting uit te schakelen. Laat de verlichting niet onnodig branden! Let wel: is de verlichting éénmaal uitgeschakeld, dan kan deze binnen een kwartier niet meer worden ingeschakeld.

Baanschema:

In het baanschema zal zoveel mogelijk tijd aangegeven worden wanneer er onderhoud aan de banen plaats zal vinden. Geef deze mensen de ruimte om hun werk te doen. Van dit schema kan worden afgeweken als door slecht weer het onderhoud verschoven wordt of als er meer tijd nodig is om de banen in goede conditie te houden. Voor het overige wordt verwezen naar het parkreglement.

Opmerkingen, aanbevelingen:

Voor problemen, opmerkingen of aanbevelingen over inhoud van het reglement, baanschema of accommodatie in zijn algemeenheid kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie;

Anton van den Burg 06-52668703 of per mail: accommodatie@eresloch.nl