Accommodatie

Speelschema:

Dagelijks kunnen leden tot 23.00 uur tennissen. Vanaf 19.30 uur hebben seniorleden voorrang op juniorleden tot 16 jaar. Anderzijds hebben jeugdleden op woensdagmiddagen voorrang op seniorleden. Er worden veel activiteiten georganiseerd waarvoor banen zijn gereserveerd. Vaste activiteiten op weekbasis staan vermeld in de KNLTB.club app. Bijzondere activiteiten worden gepubliceerd op de website, de KNLTB.club app en in de nieuwsbrief. Afhankelijk van de verwachte opkomst worden daarvoor banen gereserveerd. Er wordt getracht om altijd een of meerdere banen beschikbaar te houden voor vrij tennis.

Gedragregels:

  • Alle spelers worden geacht om de reglementen van het park na te leven (zie bijlage Parkreglement).
  • Het gebruik van etenswaren op de baan is niet toegestaan.
  • Een gebruikte kauwgom dient u in een afvalbak te gooien en niet op de baan. Dit is zeer moeilijk te verwijderen en veroorzaakt veel hogere onderhoudskosten.

Baanverlichting:

De baanverlichting wordt handmatig in- en uitgeschakeld. Hiervoor staan twee schakelkasten op het complex (tussen baan 6 - 7 en nabij paviljoen - baan 2). Om 23.00 uur wordt men geacht de verlichting uit te schakelen. Indien men eerder van de baan komt en het is duidelijk dat er niemand meer wordt verwacht, wordt men geacht de baanverlichting uit te schakelen. Laat de verlichting niet onnodig branden! Let wel: is de verlichting éénmaal uitgeschakeld, dan kan deze binnen een kwartier niet meer worden ingeschakeld.

Opmerkingen, aanbevelingen:

Voor problemen, opmerkingen of aanbevelingen over inhoud van het reglement, baanschema of accommodatie in het algemeen kunt u contact opnemen met Anton van den Burg 06-52668703 of per mail: accommodatie@eresloch.nl