Ledenstop voor personen woonachtig buiten de Gemeente Eersel

04 oktober 2022


De afgelopen jaren is TPV Eresloch flink gegroeid en daar zijn we blij mee! Om ruimte te houden voor inwoners van de gemeente Eersel die bij onze club lid willen worden, hebben we een ledenstop ingevoerd voor tennissers en padellers woonachtig buiten de gemeente. Dit geldt niet voor jeugd t/m 18 jaar.

Intussen gaat het bestuur analyseren wat de baanbezetting is van vrij spelen, training, competitie en toernooien van zowel de tennis- als de padelbanen tijdens de piekuren. Daarmee zien we of er aanvullende maatregelen nodig zijn en zo ja, welke. Er zijn verschillende mogelijkheden waaraan wordt gedacht, met meer en minder impact op verschillende vlakken.

Nieuwscategorieën