Nieuws

Nieuwsbrief april 2020 / Corona update

Beste leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden,

 

Het is een lastige tijd voor iedereen. De intelligente lockdown zorgt er voor dat we onze dagen hoofdzakelijk thuis doorbrengen. We kunnen niet op bezoek bij familie en vrienden. Helaas is ook onze accommodatie gesloten en mag er niet getennist of gepadelt worden. We hopen dat iedereen gezond en ongeschonden door deze periode heen komt. Dat is uiteindelijk het enige belangrijke dat telt.

De maatregelen van de regering om de kans op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren betekenen ook dat ons park gesloten blijft tot minimaal 28 april. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop.

 

We willen jullie middels deze nieuwsbrief graag goed informeren over de gang van zaken. Onderstaand een overzicht van wat deze maatregelen voor onze vereniging betekenen.

Competities
Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB kijkt na dat besluit of de nieuwe startdatum van de voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie in het weekend van 9 en 10 mei haalbaar is en in de weken daaropvolgend kan worden gespeeld, of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn.

Alle scenario's en bijbehorende consequenties worden bekeken, bijvoorbeeld verder opschuiven of helemaal verplaatsen. Of kleinere poules maken en minder speeldagen. Helemaal cancelen van de voorjaarscompetitie is ook een optie.

 

Training

Ook Heart4Tennis is gebonden aan de regels van het kabinet als het gaat om het geven van trainingen. Zij zullen naar de trainingsgroepen communiceren wat en wanneer trainingen vervolgen of starten op basis van de adviezen vanuit het kabinet en de KNLTB. Dit gebeurt in goed overleg met het bestuur.

 

Activiteiten

Ook wat betreft de activiteiten bij Eresloch die vervallen, wordt bekeken of we ze kunnen herplannen. Hopelijk kan de Clubcup in juni wel gewoon van start gaan. De OKT/OJT eind augustus en het jubileumweekend van 4/5 september zijn gelukkig nog ver weg.

 

Financiën & contributie

Als gevolg van bovenstaande maatregelen ervaren we als vereniging negatieve financiële gevolgen. Gelukkig zijn we met veel leden en weten we dat we bij Eresloch altijd samen de schouders eronder zetten. Qua inkomsten lopen we door de sluiting een groot deel van de kantine-inkomsten in de eerste helft van het jaar mis. En dan praat je al snel over 20.000 Euro.

 

Als bestuur zijn we bezig om deze schade zo veel mogelijk te beperken door:

  • Subsidies aan te vragen bij het noodloket en andere fondsen
  • Goed te kijken naar de houdbaarheid van onze kantine voorraad
  • Al onze variabele kosten, zoals bv schoonmaakkosten, naar beneden te brengen

 

Helaas zal dit uiteindelijk niet voldoende zijn om de gemiste inkomsten te dekken. In april wordt, zoals elk jaar, de contributie geïnd. Wij vragen om uw begrip om hier dit jaar niet van af te wijken. We zijn een vereniging met leden. Gelukkig kunnen we daarop bouwen, waardoor er nog enige vorm van inkomsten blijven bestaan. Dank voor jullie support allemaal!

 

Bardiensten

Aan leden waarvan de bardiensten in maart en april vervallen zijn, wordt vriendelijk verzocht in te schrijven op nog openstaande diensten later in het jaar. Eind van het jaar wordt de balans opgemaakt.

 

Competitiebijdrage teams

Op het moment dat duidelijk is wat het vervolg is van de competitie, zal een aparte incasso gestuurd worden naar de aanvoerders van elk team.

 

Jubileum

Eresloch bestaat dit jaar zoals u weet 50 jaar! En dat gaan we (hopelijk) vieren in het jubileumfeestweekend van 4 en 5 september. Circa 100 leden hebben al een jubileum-(competitie)-tenue en er volgen er meer. Er komt een jubileumboekje, de burgemeester is present met vrouw en twee wethouders. Vrijdagmiddag worden voor de Eerselse jeugd en hun ouders, en zaterdag voor leden en oud-leden de hele dag superleuke activiteiten gepland.

 

 

Tot slot wensen wij iedereen veel sterkte toe in de komende periode van de intelligente lockdown. Wij hopen dat we deze periode zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Wij kunnen niet wachten dat we iedereen weer kunnen zien op het park van Eresloch.

Zodra er nieuws is zullen we jullie weer informeren. Mocht je vragen of suggesties hebben, dan kun je uiteraard altijd bij ons terecht. Voor nu wensen we jou en je naasten een goede gezondheid toe.

 

Bestuur TV Eresloch

« Terug

» Nieuws archief